Certifikované agentury

Jak se stát certifikovanou agenturou


Kvantitativní podmínky 

 1. Minimální obrat je 1.000.000 Kč bez DPH měsíčně, počítáno jako průměr za měsíc za uplynulé čtvrtletí.
  • Nepočítá se Sklik účet klienta připojený pod  Sklik účet, který využívá agentura pro přístupy do Sklik účtů klientů, ale účet vykázaný v zaslaném clientlistu
  • Klient může být započítán pouze 1 agentuře.
   • V případě převodu mezi agenturami v průběhu měsíce se započte té, která jej zaslala na začátku měsíce v clientlistu.
   • V případě, že jedna agentura inzerci klienta hradí a druhá agentura kampaně fyzicky spravuje, je klient započítán ve prospěch agentury, která kampaně fyzicky spravuje.
 2. Agentura má alespoň 10 aktivních klientů dle clientlistu.
  • Nepočítá se Sklik účet klienta připojený pod  Sklik účet, který využívá agentura pro přístupy do Sklik účtů klientů, ale účet vykázaný v zaslaném clientlistu
  • Klient může být započítán pouze 1 agentuře.
   • V případě převodu mezi agenturami v průběhu měsíce se započte té, která jej zaslala na začátku měsíce v clientlistu.
   • V případě, že jedna agentura inzerci klienta hradí a druhá agentura kampaně fyzicky spravuje, je klient započítán ve prospěch agentury, která kampaně fyzicky spravuje.
  • Klientem rozumíme jedno IČ. Více Sklik účtů jedné společnosti (IČ) nepovažujeme za více klientů.
 3. Agentura má alespoň 2 aktivní PPC specialisty dle clientlistu.
  • PPC specialistou rozumíme zaměstnance agentury nebo jejího spolupracovníka (který však jménem agentury vystupuje), kteří kampaně klientů, u kterých jsou v clientlistu uvedení, fyzicky spravují a je na ně možné se obrátit ohledně konzultací.
  • Za PPC specialistu nepovažujeme account managery, plannery apod., pokud kampaně klientů fyzicky nespravují.

Pravidla pro clientlist

 1. Clientlist je zaslán jednou za kvartál, a to do konce posledního měsíce příslušného kvartálu na kontaktní osobu v Seznam.cz, která je za Sklik agentury v Seznamu zodpovědná, prostřednictvím e-mailu v předem domluveném formátu.
 2. Agentura prohlašuje klienta za aktivně spravovaného touto agenturou v době zaslání clientlistu.
 3. Každý klient obsahuje jména a mailové a telefonní kontakty na tyto osoby:
  • PPC specialista, který kampaně fyzicky spravuje
  • account manager, osoba, která je v kontaktu se zodpovědnou osobou na straně klienta
  • zodpovědnou osobou na straně klienta
 4. Klienta nepovažujeme za klienta agentury, pokud v době zaslání clientlistu nemá agentura do účtu přístup pro čtení a zápis nebo přístup prostřednictvím agenturní vazby.

Kvalitativní podmínky

 1. Agentura má transparentní přístup ke svým klientům. Musí splňovat níže uvedené body:
  • Klienti Certifikovaných agentur mají přístup (login a heslo) do svých Sklik účtů.
  • Agentura prohlašuje, že klientovi poskytuje pravdivé a úplné (tj. všechny v účtu dostupné) statistiky Sklik účtu, ze kterého jsou vedeny kampaně ve prospěch webových stránek klienta. Buď pravidelně nebo obratem na jeho žádost.
  • Klienti mají možnost si po ukončení spolupráce s agenturou účet převzít pro další použití, pokud smlouva mezi klientem a agenturou výslovně nezmiňuje, že je účet vlastnictvím agentury.
  • Fakturační údaje Sklik účtu jsou nastavené na IČO klienta.
 2. Agentura se zavazuje do konce posledního měsíce v kvartálu zaslat aktuální clientlist.
 3. Certifikované agentury vzdělávají své správce PPC kampaní.
  • PPC specialisté mají možnost účastnit se školení a workshopů Skliku pořádaných společností Seznam.cz a musí se zúčastnit minimálně 1 školení nebo workshopu dle vlastního výběru.
  • Kontaktní osoby na straně agentury předávají na PPC specialisty novinky a jiné zprávy týkající se chodu Skliku, které jsou jim společností Seznam.cz zasílány.
 4. Agentura je schopna akvizice nových klientů.
  • Agentura veřejně prezentuje, např. na svém webu, schopnost přijmout nového klienta pod svou správu.

Ostatní

Spol. Seznam.cz si vyhrazuje právo na okamžité odebrání certifikátu – v závažných případech:

Certifikací získáte:

 1. webový certifikát prokazující vaše schopnosti od společnosti Seznam.cz
 2. odborníka ze společnosti Seznam.cz, který se bude věnovat pouze vám
 3. pravidelná školení systému Sklik a jeho novinek
 4. nadstandardní data a reporty pro Vaše klienty
 5. pravidla pro získaní a užití certifikátu

Splňujete podmínky certifikace?

Kontaktujte nás!