Certifikované agentury

Kvartální hodnocení


Metodika kvartálního vyhodnocení implementovaných funkcí v Skliku

  1. Hodnotíme pouze vybrané funkce systému Sklik (nikoliv celé účty klientů) dle neměnného klíče.
  2. Účty hodnotíme z hlediska úrovně nastavení dané funkce (= kvality) a z časového hlediska, přičemž větší důraz je kladen na úroveň nastavení (= kvalitu) hodnocené funkce.
  3. Hodnotíme pouze účty, které splní stanovenou minimální investici za daný kvartál.
  4. Do hodnocení nezahrnujeme účet klienta, který podle agenturou dodaného client listu nebyl pod správou agentury celý hodnocený kvartál.
  5. Ve výsledcích zohledňujeme pouze relevantní důvody nezaimplementování vybraných funkcí, a to na základě individuálního posouzení.
  6. Na sociálních sítích zveřejňujeme nejlépe hodnocenou agenturu za daný kvartál.
  7. Jednou za rok zveřejňujeme tři nejlépe se umísťující certifikované agentury Sklik na základě výsledků uplynulých čtyř kvartálů v daném roce.